Restitutie- en retourbeleid

Als er kwaliteitsproblemen zijn met de goederen, of als u niet tevreden bent met onze diensten of producten, heeft u het recht om bij ons een terugbetaling aan te vragen. U moet echter binnen 30 dagen contact opnemen met AUPCON om de kwestie van heruitgave of terugbetaling van goederen te bespreken. Aupcon heeft het recht om de kwestie niet in behandeling te nemen als de tijdslimiet wordt overschreden.

De koper komt in aanmerking voor terugbetaling van het gekochte product volgens de voorwaarden van dit beleid (“Restitutiebeleid”). Het Terugbetalingsbeleid vervangt of vervangt de beperkte garantie of disclaimer van AUPCON van een dergelijke garantie vervat in de Eindgebruikerslicentieovereenkomst van AUPCON niet. Het Terugbetalingsbeleid is uitsluitend van toepassing binnen de hierin uiteengezette termijnen en onderworpen aan de hierin uiteengezette vereisten.

TERUGBETALINGSBELEID

Als u ons product wilt terugbetalen, dan:

Dien een formeel verzoek schriftelijk in via e-mail [email protected]. Voor defecte producten kunt u contact opnemen met Aupcon om te onderhandelen over retournering, omruiling of terugbetaling. 

  1. Ten eerste moet het binnen 30 dagen na de datum van verzending worden geretourneerd.
  2. Ten tweede worden, nadat u uw product heeft ontvangen, de verzendkosten + transactiekosten + verpakkingskosten van uw bedrag afgetrokken en wordt het resterende bedrag naar uw rekening overgemaakt als het product geen enkele vorm van schade heeft.
  3. Ten derde: als we het product na 30 dagen vanaf de leveringsdatum ontvangen, wordt het niet geaccepteerd.

Indien betaald met een creditcard/debetkaart/netbankieren, worden de terugbetalingen uitgevoerd op de originele creditcard/debetkaart/netbankieren die op het moment van aankoop is verstrekt en in het geval van betalingen via de betalingsgateway wordt de terugbetaling op dezelfde rekening gedaan.

TERUGSTUURBELEID

AUPCON garandeert dat alle nieuwe verkochte producten vrij zijn van fabrieksfouten en materiaalfouten. Wij zullen elk product waarvan AUPCON vaststelt dat het een fabrieksfout heeft, gratis vervangen. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op natuurrampen; terroristische daden; normale slijtage; productstoringen door gebrek aan onderhoud of reiniging; schade veroorzaakt door een ongeluk, verwaarlozing, gebrek aan of onvoldoende stofopvang; en/of verkeerd gebruik/misbruik of schade veroorzaakt doordat anderen reparaties of wijzigingen hebben uitgevoerd of geprobeerd.

Alle aan AUPCON geretourneerde goederen moeten vooraf aan AUPCON worden doorgegeven, anders worden ze niet in behandeling genomen.

Bij schade of verlies veroorzaakt door het transportbedrijf dient AUPCON binnen 24 uur na levering op de hoogte te worden gesteld. We nemen contact op met het logistieke bedrijf om over een compensatie te onderhandelen en de goederen opnieuw naar u te verzenden.